Witamy na naszej witrynie

Pierwszy news

Drugi news...

Trzeci news...

Czwarty news…

Piąty news...

Witamy wszystkich, którzy z prostej ciekawości lub z chęci głębszego poznania nie tylko dziejów Złotoryi, trafili na naszą stronę. Ponad osiemsetletnia Złotoryja szczyci się trzema zabytkowymi świątyniami. Początki wszystkich sięgają wczesnego średniowiecza, a ściślej – trzynastego stulecia. Najprawdopodobniej najwcześniej zaczęto wznosić kościół św. Mikołaja pośrodku osady górniczej, która dała początek miastu. Pierwsza wzmianka o tej świątyni pochodzi z 1217 r. W tym samym czasie istniała już również kaplica p.w. św. Marii, która rozrosła się wkrótce w potężny kościół nieopodal złotoryjskiego rynku. Franciszkanie przybyli do Złotoryi, zwanej w XIII w. Aurum (Złoto) oraz Aureus Mons (Złota Góra), najpóźniej w latach 40-tych tegoż stulecia. Ich kościół pod wezwaniem św. Jadwigi jest więc trzecią co do starszeństwa świątynią złotoryjską.

      Miłośnicy dziejów Złotoryi, a zwłaszcza ci, których pasjonuje historia zakonu braci mniejszych, nie czują z tego powodu kompleksów. Jak zobaczymy, działalność złotoryjskich franciszkanów miała wielkie znaczenie dla miasta, ziemi złotoryjskiej i całego Śląska. Kto wie, czy wśród czterech zakonów, które miały swe siedziby w Złotoryi – a mianowicie Franciszkanów, Joannitów, Elżbietanek i Sióstr Służebniczek (pleszewskich) – właśnie tym pierwszym przypisać można pod tym względem największe zasługi? Nieodzowne staje się więc przypomnienie zarówno złotoryjskich dziejów zakonu franciszkanów jak historii ich klasztoru oraz kościoła.

     Elżbietankom i Siostrom Służebniczkom trzeba poświęcić stosowne miejsce choćby z powodu ich związków z kościołem św. Jadwigi i klasztorem Franciszkanów. Z tych samych powodów nie można pominąć powojennych księży proboszczów oraz wikarych jadwiżańskiej parafii. W czasach renesansu w pomieszczeniach klasztoru miało swą siedzibę słynne gimnazjum Valentin Trozendorf, uznawanego za najwybitniejszego złotoryjanina.

     Co najmniej od kilkunastu już lat Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej (TMZZ) stara się rozwijać tradycje jadwiżańskie, przypominać sylwetkę Patronki Śląska. M.in. Złotoryję i Rokitnicę połączyła Ścieżka św. Jadwigi, corocznie wyruszają Rajdy Jadwiżańskie; istnieje Szlak Czterech Świątyń Jadwiżańskich, którym w powiecie ona patronuje; odnawiane są źródełka Jej imienia. Coraz popularniejsza staje się również Droga św. Jakuba, która w Złotoryi przechodzi tuż obok kościoła św. Jadwigi.

Zapraszamy!