Witamy na naszej witrynie

Pierwszy news

Drugi news...

Trzeci news...

Czwarty news…

Piąty news...

Wybrana literatura 

 

 1. Barow-Vassilevitch D. Die heilige Herzogin. Das Leben der Hedwig von Schlesien. Würzburg 2007.
 2. Brzozowska A., Chrzanowska A. Życie religijne. W: Złotoryja 1211-2011. Pod red. R. Gorzkowskiego. Złotoryja 2011 s. 64-82.
 3. Droga św. Jakuba Via Regia. Dolny Śląsk. Przewodnik pielgrzyma. Janice 2006.
 4. Dziedzictwo kulturowe Złotoryi na tle dziejów Śląska i Europy. Pod red. R. Żerelika. Złotoryja 2007.
 5. Dzieje Złotoryi. Pod red. R. Gładkiewicza. Złotoryja-Wrocław 1997.
 6. Genezja s. Siostry Służebniczki (Pleszewskie). „Echo Złotoryi” marzec 2014 s. 22-23.
 7. Gorzkowski R. Kapliczka wotywna.  „Gazeta Złotoryjska” 2 września 1998. 
 8. Gorzkowski R., Ks. Robert Rynkiewicz. Przemyskie skarby. „Echo Złotoryi” marzec 2014 s. 21.
 9. Gorzkowski R. W oczekiwaniu na renowację. Mury obronne.  „Echo Złotoryi” listopad 2010 s. 15.
 10. Gorzkowski R. Na drodze św. Jakuba. „Echo Złotoryi” wrzesień 2012 s. 13.
 11. Gorzkowski R. Pełne blasku Szare Siostry. „Echo Złotoryi” grudzień 2013 s. 25-27.
 12. Gorzkowski R. Pierwsze złotoryjanki na hiszpańskiej camino. „Echo Złotoryi” grudzień 2008 s. 8.
 13. Gorzkowski R. Vita est peregrinatio. „Echo Złotoryi” marzec 2008 s. 14.
 14. Gorzkowski R. Z Kopacza do Pielgrzymki. „Echo Złotoryi” sierpień 2008 s. 4.
 15. Gorzkowski R. Zapomniany Święty. „Echo Złotoryi” maj 2011. [figura św. Jana Nepomucena]
 16. Gorzkowski R. Maciejak K., Złotoryja i okolice przewodnik. Wyd. 2, Złotoryja 2006
 17. Gralak M. Herb i flaga gminy wiejskiej Złotoryja. „Echo Złotoryi” maj 2012 s. 14-15.
 18. Grünewald J. Zur Geschichte der katholischen Pfarrei Goldberg in neuerer Zeit. „Archiv für schlesische Kirchengeschichte 1971 s. 107-124.
 19. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Legnickiej na rok 2014. Legnica 2013.
 20. Kośmider T. Ks. Robert Urban, proboszcz w Złotoryi. Opatrznościowa postać w dziejach Zgromadzenia Sióstr ElżbietanekEcho Złotoryi kwiecień 2008 s. 14-15. 
 21. Lutowska M. Powierzony klucz. Opowieść o niezwykłych losach protestantów na Dolnym Śląsku. Jelenia Góra 2008.
 22. Mass P. Franciszkański grobowiec, Gazeta Złotoryjska 22 X 2008 (kościół św. Jadwigi i klasztor )
 23. Mass P. Strażnik od wielkiej wody, Gazeta Złotoryjska 16 VII 2008 ( Figura św. Jana Nepomucena )
 24. Mass P. Świątynia, którą lubiły pożary, Gazeta Złotoryjska 15 X 2008 ( kościół św. Jadwigi)
 25. Mass P. Ukrzyżowanie na słupie, Gazeta Złotoryjska 18 VIII 2005 ( kapliczka słupowa )
 26. Mass P. Za kamienną kurtyną, Gazeta Złotoryjska 14 XI 2007 ( mury obronne)
 27. Michler A. Gmina Złotoryja dawniej i dziś. Zarys historii miejscowości, dziedzictwo kulturowe oraz dorobek współczesności. Złotoryja 2006.
 28. Michler A. Jadwiga – księżna i święta. Szkic o życiu Jadwigi w 750. rocznicę śmierci. Złotoryja 1993.
 29. Michler A.Ścieżka św. Jadwigi Złotoryja-Rokitnica. w  Krainie  Wygasłych  Wulkanów. Pfad der Hl. Hedwig Goldberg-Röchlitz.Złotoryja 2014.
 30. Michlerowie M. i A. Aurimontanie-Goldbergerzy-Złotoryjanie. Złotoryja 2011.
 31. Papaj M., Przewodnik tematyczny. Obiekty sakralne, kapliczki, krzyże pokutne Gór i Pogórza kaczawskiego, Jawor [2010].
 32. Peschel C.W. Geschichte der Stadt Goldberg in Schlesien. Goldberg 1841.
 33. Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. T. 7 Pogórze Kaczawskie. Pod red. M. Staffy. Wrocław 2002.
 34. Steinborn B., Kozak S. Złotoryja-Chojnów-Świerzawa. Zabytki sztuki regionu. Wyd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
 35. Sturm L. Geschichte der Stadt Goldberg in Schlesien. Goldberg 1888.
 36. Teichmann P. L. Goldberg. Franziskanerkloster. „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau“ Bd.30:1989 s. 1-10.
 37. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Kalendarium 1987-2007. Złotoryja 2008. Kalendarium 2008-2012. Złotoryja 2013.
 38. Wokotrub L. Pionierskie lata na Ziemi Złotoryjskiej (1945-1948). Złotoryja-Chojnów 2011.
 39. W krypcie kościoła św. Jadwigi. „Echo Złotoryi” luty 2014 s. 22-23.
 40. Złotoryja 1211-2011, pod red Gorzkowskiego R.. Złotoryja 2011