Witamy na naszej witrynie

Pierwszy news

Drugi news...

Trzeci news...

Czwarty news…

Piąty news...

Regulamin strony www.zlotoryjajadwiga.pl 

 

1. Dotyczy kultu św. Jadwigi śl. na ziemi Złotoryjskiej. Miejsce komentarzy strony złotoryjajadwiga.pl  ma na celu umożliwienie jego członkom kulturalnego zamieszczania treści (w tym linków), wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dyskusji – dotyczących treści zamieszczanych na stronie zlotoryjajadwiga.pl. Miejsce komentarzy nie jest związane organizacyjnie z innymi społecznościami, towarzystwami i grupami historycznymi.

 

2. Członkiem społeczności strony zlotoryjajadwiga.pl może zostać osoba, która jednocześnie:

a) Podaje swoje prawdziwe dane (co najmniej imię i nazwisko, chyba, że jest znana administratorowi)

b) Interesuje się historią ziemi złotoryjskiej i kultem św. Jadwigi śl.

c) Cechuje się wysoka kultura osobistą

d) Została pozytywnie zweryfikowana na powyższych warunkach

 

3. Zasadniczo uczestniczy społeczności strony zlotoryjajadwiga.pl komunikują się w języku polskim, a w innym języku, jeżeli jest zrozumiały co najmniej dla dwóch członków forum. Nieznajomość języka polskiego nie zwalnia z przestrzegania regulaminu. 

 

4. Udostępniane na stronie treści powinny prowadzić wprost do tematu samej strony zlotoryjajadwiga.pl.

 

5. Zakazane jest zamieszczanie treści:

a) Niezwiązanych z kultem św. Jadwigi śl. i historią ziemi złotoryjskiej, w szczególności politycznych

b) Sprzecznych z prawem polskim

c) Naruszających prawa autorskie lub cudzą pracę

d) Uszkadzających albo uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z urządzeń, oprogramowania lub sieci informatycznych

e) Pornograficznych oraz powszechnie uważanych za obraźliwe 

f) O charakterze cyberprzemocy

g) O charakterze niechcianej reklamy lub agitacji

 

6. Administrator może bez ostrzeżeń ukryć lub usunąć, wraz z bezprzedmiotowymi komentarzami, treści sprzeczne z regulaminem albo wywołujące lub mogące wywołać niepotrzebne dyskusje i negatywne emocje. Może bez ostrzeżenia usunąć członka społeczności strony łamiącego regulamin rażąco, uciążliwie lub w sposób powtarzający się.

 

7. W sprawach nieregulowanych, zmiany regulaminu, przekształceń społeczności strony lub w razie wątpliwości, rozstrzyga administrator.