Witamy na naszej witrynie

Pierwszy news

Drugi news...

Trzeci news...

Czwarty news…

Piąty news...

 

 • Macierzysta siedziba Sióstr Służebniczek w Pleszewie
 • Siostra Służebniczka Celina Gumna podczas lekcji religii – salka katechetyczna na plebanii, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, ok. 1972
 • Wydawnictwo ze złotoryjskiej biblioteczki Sióstr Służebniczek
 • siostra dabrowka
 • siostra elzbieta
 • siostra janina ks sobczyk ks wieslaw walendzik ks lepold_fit
 • siostra janina przed szkola podstawowa
 • siostra janina wyjazd scholki
 • siostra janina ze scholka wyjazd rowerowy
 • siostra janina
 • Świadectwo nauki religii z podpisem Siostry Służebniczki Celiny Gumnej – 1973

Siostry Służebniczki  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Pleszewskie) w  Złotoryi 1969-2012

 

            Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – Pleszewskie przybyły do Złotoryi w 1969 r., sprowadzone przez Ks. Kan. Zdzisława Kiwacza, ówczesnego proboszcza parafii św. Jadwigi, by służyć Bogu i bliźnim poprzez katechizowanie dzieci, prowadzenie kuchni na plebanii i kancelarii parafialnej. Zamieszkały w klasztorze pofranciszkańskim, przekształconym na plebanię.

Oficjalna erekcja domu nastąpiła 10 stycznia 1970 r.  Od 12 stycznia s. Maria Celina Gumna i  s. Maria Leona Krzywińska rozpoczęły katechizację. 5 sierpnia s. Maria Elwira Tarkowska – przełożona  – rozpoczęła pracę w kancelarii parafialnej.

Siostry angażowały się w różne prace  parafialne, duszpasterstwo dziewcząt i służbę charytatywną.  Co roku przygotowywały setki dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Z wielkim zaangażowaniem Sióstr odbywały się wszystkie uroczystości odpustowe, prymicje itp. 

W latach 80. XX w. odbyły się m.in. 2. 02. 1981 roku obłóczyny pierwszej kandydatki do Zgromadzenia – Barbary Popławskiej (Pleszew, luty 1981) oraz poświęcenie kaplicy i Drogi Krzyżowej (Złotoryja, październik 1981). W październiku 1980 r. zagościł Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy Sióstr.

W dniu 1 czerwca 1992 r. – Dzień Dziecka – Siostry przygotowały spotkanie dla biednych dzieci z klas drugich i obdarowały je prezentami. 10 stycznia 1995 r., z okazji 25-lecie erygowania domu Sióstr w parafii, o godz. 6.30 odprawiono Mszę św. w kościele św. Jadwigi w intencjach Jubileuszu domu. Siostry zrezygnowały z uroczystego uczczenia tej Rocznicy. Ks. Prałat Marian Sobczyk, po powrocie z Rzymu, wręczył Siostrom Błogosławieństwo Ojca Świętego z racji Jubileuszu. 15 stycznia tegoż roku o godz. 12.30 w kościele Matki Bożej ks. Prałat Marian Sobczyk odprawił uroczysta Mszę św. Jubileuszową. Po Mszy św. odbył się wspólny obiad w jadalni Księży połączony z kolędą. Natomiast 22 stycznia o godz.11-tej w kościele św. Jadwigi – po Mszy św. Chór Bacalarus wykonał koncert kolęd, który dedykował Siostrom Służebniczkom z racji Jubileuszu. Były życzenia i kwiaty.

W dniach 22-25 maja 1997 r.  w kaplicy Sióstr przebywa peregrynujący obraz Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. 2 czerwca 1997 r., wraz z wieloma złotoryjaninami, Siostry biorą udział w spotkaniu z Janem Pawłem II w Legnicy. Miesiąc później Siostry pośpieszyły z pomocą materialną przy okazji organizowania zbiórek dla ofiar wielkiej powodzi. 13 czerwca 1999 r. cała Wspólnota uczestniczyła w uroczystości beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II.  Kaplica sióstr otrzymała obraz bł. Edmunda, a także relikwie Ojca Założyciela. Odbyła się Msza św. dziękczynna za beatyfikację z wymienieniem Imienia Bł. Edmunda. S. Maria Teresa Buśka uczestniczyła w pielgrzymce dziękczynnej Sióstr Służebniczek do Rzymu za dar beatyfikacji bł. Ojca Edmunda.

3 maja 2000 r. w kościele św. Jadwigi została odprawiona Msza św. dziękczynno-błagalna z racji Jubileuszu 150-lecia istnienia Zgromadzenia. Celebrans zapowiadając intencję Mszalną powiedział kilka słów o Zgromadzeniu i Siostrach pracujących w Parafii. Również w homilii kontynuował temat jubileuszowy. Na zakończenie powiedział o potrzebie poświęcania się i przytoczył słowa Ojca Założyciela: „Każda dobra dusza jest, jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca”. S. Maria Bogumiła Maciasz reprezentowała wspólnotę na uroczystościach Jubileuszu 150-lecia istnienia Zgromadzenia w Luboniu.

Gdy w czerwcu 2000 r. nastąpił podział Złotoryi na dwie parafie, Siostry pozostają w par. św. Jadwigi, podejmując dotychczasowe obowiązki a w lipcu – po wizycie S. Prowincjalnej –  podejmują dodatkowe obowiązki w parafii, jak pranie bielizny kościelnej, dekoracje ołtarzy itp. W dniach 26-27 lutego 2001 r., wskutek wizytacji S. Prow. M. Hilarii Rząsa – s. M. Bogumiła Maciasz zostaje wycofana z katechizacji na własną prośbę, ze względu na stan zdrowia. 25 marca-1 kwietnia 2001 r.: Misje św. w parafii św. Jadwigi; na ich zakończenie siostry odnowiły swoje śluby przed ołtarzem w kościele, wobec całej Parafii – było to wielkim przeżyciem dla Sióstr. Od 16 sierpnia 2001 r. – po wyjeździe S. M. Bogumiły – na placówce zostają dwie Siostry: s. M. Alicja Nowacka i s. M. Teresa Buśka. 28 października 2001 r. odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła św. Mikołaja na cmentarzu. Poświęcenia dokonał Ks. Bp Tadeusz Rybak. Siostry otrzymały od Ks. Bpa dyplom uznania, jako wyraz wdzięczności za wkład w dzieło odbudowy kościoła św. Mikołaja. W dniach 20- 22 września 2002 r. odbyło się w Pleszewie spotkanie Sióstr Juniorystek. Siostry brały udział w liturgii. Podczas Mszy św. S.M. Jadwiga Wadówka – mistrzyni – wygłosiła konferencję o Ojcu Założycielu, powołaniu i Zgromadzeniu. 11 lipca 2003 r. do wspólnoty został przywieziony z Pleszewa Różaniec Federacyjny. Do modlitwy Sióstr dołączył się ks. Prałat Marian Sobczyk. 26 i 27 maja 2004 r. miała miejsce peregrynacja relikwii św. Wojciecha i św. Stanisława w tutejszej Parafii i dla dekanatu. Siostry brały udział w nabożeństwach. Były bardzo zaangażowane w prace – przygotowanie kościoła – wystrój ołtarzy, a także przygotowanie spotkania Ks. Bpa z kapłanami z Dekanatu na plebanii. Od 12 listopada 2004 r. do 2 marca 2005 r. we Wspólnocie przebywa Obraz Jezusa Miłosiernego peregrynujący w naszym Zgromadzeniu Sióstr. 

W lutym 2009 r. wizytacyjne odwiedziny złożył we Wspólnocie Sióstr Ks. Bp Stefan Cichy.  21 czerwca 2009 r. – S. M. Alicja Nowacka obchodziła jubileusz 50-lecia życia zakonnego. Na uroczystość przyjechała S. Prowincjalna M. Ewa Kruszka i 6 sióstr z Pleszewa. Wcześniej przyjechała s. M. Jadwiga Wadówka z Sulmierzyc. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną o godz. 12-tej, której przewodniczył Ks. Piotr Zawadka – opiekun rodzin zakonnych Diecezji Legnickiej. On także wygłosił Słowo Boże. Oprawę liturgiczną wykonały Siostry z Pleszewa, a śpiewy miejscowy chór. Po tej uroczystości odbyło się przyjęcie na Plebanii. W 2011 r. S. M. Alicja coraz bardziej zapadła na zdrowiu i często przebywała w szpitalu, dlatego S. Prowincjonalna posłała do pomocy s. M. Różę Skrzypek, a następnie po jej wyjeździe s. M. Flawianę Zubik. 30 kwietnia 2012 r. siostra M. Alicja została przewieziona do naszego domu w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego, skąd odeszła do Pana po zasłużoną nagrodę 19  czerwca 2012 r.

Złotoryjską placówkę SS. Służebniczek zamknięto 4 czerwca 2012 r.

S. Genezja

„Echo Złotoryi” marzec 2014 s. 22-23